Links til hjælpe-organisationer:

I den internationale hjælpeorganisation Heifer, er man gået  jordnært til værks. Her er filosofien, at man kan hjælpe sine medmennesker i nød ved at skænke dem et eller flere dyr. Ved at forære en ged til en familie, kan de for eksempel få mælk til at klare dagen og bytte overskuddet væk for andre naturalier og derved få et bedre liv. Kyllinger, grise og bier kan foræres væk, eller hvad med en hel Noahs ark, hvor man donerer to af hver type dyr til en farm, som så skal videregive afkommet til en af landsbyens andre familier, er også en mulighed. Arken koster 5.000 dollar, men mindre gaver som en gås eller en and kan også gøre det.
www.heifer.org

Også de kirkelige bevægelser som Frelsens Hær og Folkekirkens Nødhjælp er på nettet for at søge støtte og udbrede kendskabet til deres arbejde, hvilket også er tilfældet for menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.
www.bornefonden.dk
www.redbarnet.dk
www.savethechildren.net
www.barnelandet.dk
www.drk.dk
www.frelsens-haer.dk
www.noedhjaelp.dk
www.amnesty.dk